ഉൽപ്പന്ന വാർത്ത

 • എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വടി മെഴുകുതിരി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്

  എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വടി മെഴുകുതിരി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്

  അയോയിൻ മെഴുകുതിരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം, ഞങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന മെഴുകുതിരികൾ നിർമ്മിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇന്ന് ഞാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിക്ക് മെഴുകുതിരി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും.സ്റ്റിക്ക് മെഴുകുതിരിക്ക് ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്.ഉദാഹരണത്തിന്: ലൈറ്റിംഗ്, സീൻ ലേഔട്ട്, ഹോം ഡെക്കറേഷൻ തുടങ്ങിയവ....
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • ടീലൈറ്റ് മെഴുകുതിരിയുടെ നിരവധി ഉപയോഗങ്ങൾ

  ടീലൈറ്റ് മെഴുകുതിരിയുടെ നിരവധി ഉപയോഗങ്ങൾ

  അയോയിൻ മെഴുകുതിരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം.ടീലൈറ്റ് മെഴുകുതിരിയുടെ നിരവധി ഉപയോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും.1. ലൈറ്റിംഗ് ടീലൈറ്റ് മെഴുകുതിരി വൈവിധ്യമാർന്ന ഇടങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് മികച്ചതാണ്, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുമായി ജോടിയാക്കാവുന്നതാണ്....
  കൂടുതല് വായിക്കുക